En del av elektrikerkjeden:

Av alle ting i hjemmet er komfyren den største kilden til brann – faktisk skyldes nesten halvparten av brannvesenets utrykninger komfyrbranner. Mens du lager mat får du plutselig uventet besøk på døren, eller kanskje må du løpe og skifte bleie. Det er ikke mye som skal til for å miste fokus – og komfyrbranner utvikler seg veldig fort.

Med en komfyrvakt er det mulig å forhindre brannfarlige situasjoner, som i verste fall kan få svært alvorlige konsekvenser.

Finn din nærmeste elektriker her!

MONTERING AV KOMFYRVAKT: En Elfag-elektriker i gang med arbeidet.

I 2010 kom det et krav om komfyrvakt i alle nye boliger. Alle som har bygd nytt siden den tid har altså vært påbudt å montere komfyrvakt, som et viktig tiltak for å bedre brannsikkerheten hjemme. Dersom du legger opp en ny kurs til komfyren er det krav til montering. Det samme kravet gjelder for fritidsboliger.

Selv om du ikke rammes av kravene til komfyrvakt er det noe du sterkt bør vurdere, for din og familiens sikkerhet.

Kutter strømmen ved brannfarlige situasjoner

Komfyrvakten består av en sensor og en strømavbryter, som enten er plassert bak komfyren eller i sikringsskapet. Sensoren overvåker kokeplatene, for deretter å utløse en alarm dersom den oppdager brannfarlige situasjoner i forbindelse med tørrkoking, røykutvikling eller plater som ikke har blitt skrudd av. Dersom ingen reagerer på alarmen vil komfyrvakten stoppe strømtilførselen til komfyren.

Ulike typer komfyrvakter

Komfyrvakter finnes i flere varianter og installeres på ulike måter. Det finnes to hovedtyper: den som kobles til via ledning i stikkontakt, og den som kobles til i det faste elektriske anlegget. Komfyrvakt som skal kobles til det elektriske anlegget må utføres av en elektriker.

 

 

 

 

Ikon

Bestill elektrikar

Trenger du hjelp av ein elektrikar? Ta kontakt med oss i dag!

Kontakt oss →