En del av elektrikerkjeden:

Mølster Installasjon AS som kan visa til ein over 90-årig tradisjon på Voss held til ved Dugstadfossen i Skulestadmoen på Voss. Verksemnda som har sterkt varierande oppgåver har i dag 15 tilsette og ein omsetnad som dei siste åra har lege på vel 20-25 millionar kroner.

Mølster Installasjon tek på seg alle slags elektroinstallasjonar i bustader, hytter, industribygg og landbruksbygningar. Også brannvarslingsanlegg i landbruket. Samt El kontrollar i bolig, næring og landbruk. Eit produktområde som er i vekst er sentrale anlegg for styring av varme, ventilasjon og lys.


MØLSTER INSTALLASJON OG SOLCELLEKRAFT SAMARBEIDER

Skal du ha solcelle på Voss. Mølster installasjon i samarbeid med Solcellekraft tilbyr solcelleanlegg fra 1 kw til 10.000 kwp, til norske privatkunder og bedrifter. Me har komplette anlegg som kobles til nett.

Rekn ut kor mykje du kan spare med solcellepanel på taket

 

 

 

 

 

     

Er det elektriske anlegget ditt godt nok?

Er det elektriske anlegget ditt dimensjonert for hverdagen anno 2024, eller trenger det en oppgradering?

Les mer