Mølster Installasjon AS
Din lokale el-installatør & elektriker i Voss

Mølster Installasjon AS som kan visa til ein over 80-årig tradisjon på Voss held til ved Dugstadfossen i Skulestadmoen på Voss. Verksemnda som har sterkt varierande oppgåver har i dag 14 tilsette og ein omsetnad som dei siste åra har lege på vel 13 millionar kroner.

Mølster Installasjon tek på seg alle slagselektroinstallasjonar i bustader, hytter, industribygg og landbruksbygningar. Også brannvarslingsanlegg i landbruket. Eit produktområde som er i vekst er sentrale anlegg for styring av varme, ventilasjon og lys.


Treng du ein elektrikar?

Ta gjerne kontakt med oss. Kontaktinformasjon finn du her.